VšĮ „Investicinių projektų grupė“ konsultantai turi didelę teorinę ir praktinę patirtį projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse. Mūsų konsultantai dalyvavo rengiant ir įgyvendinant šiuos projektus:
Investicinių projektų rengimas
Investicinių projektų administravimas
 
Atlikti darbai
Investicinių projektų rengimas
Projekto pavadinimas* Struktūrinis fondas Projekto vertė, Lt
Palankių sąlygų pradedančiųjų menininkų ir su menu susijusių verslų subjektų veiklai sudarymas Telšių regione ES struktūrinė parama/ VP2-2.2-ŪM-02-V „ASISTENTAS-2“ 8 248 142,00
UAB „Elga“ eksporto skatinimas ES struktūrinė parama/ VP2-2.1-ŪM-04-K “Naujos galimybės” 607 891,00 (be PVM)
UAB“INTERSCALIT“ eksporto skatinimas ES struktūrinė parama/ VP2-2.1-ŪM-04-K “Naujos galimybės” 275 955,00
Gamybos įrengimų modernizavimas UAB ,,Trivilita-Interscalit” siekiant padidinti eksporto apimtį ES struktūrinė parama/ VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 6 122 435,00
Inovatyvių technologijų diegimas UAB ,,ELGA“ ES struktūrinė parama/ VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 5 145 245,00
Naujos asfaltbetonio maišyklės įrengimas UAB „Žemaitijos keliai“ gamybos bazėje, Pasertupio kaime, Kretingos rajone ES struktūrinė parama/ VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 7 088 000,00
„Vandenvalos įrenginių rekonstrukcija, nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo tinklų renovacija ir plėtra Kėdainiuose“ Sutarties Nr. 2002/LT/16/P/PE/009 galutinė ataskaita ISPA/Sanglaudos fondo programa 10 321 041,51
AB „Klaipėdos pienas“ konkurencingumo didinimas, diegant technologinio proceso inovacijas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa/ ,,Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ 4 735 025,00
AB „Žemaitijos pienas“ konkurencingumo didinimas diegiant technologinio proceso inovacijas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa/ ,,Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ 8 686 924,00
Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 2 635 294,10

Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms

ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 1 156 470,00
Renavo dvaro sodybos (katilinės, sandėlio) pritaikymas viešojo turizmo reikmėms ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 2 511 235,00
Palangos Turizmo informacijos centro infrastruktūros plėtra ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 403580,23
Skuodo viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 538 589,00
Patalpų pritaikymas socialiniam būstui (Vilniaus g. 47C) ES struktūrinė parama/VP3-1.1-VRM-04-R Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas 846 501,33
Biržuvėnų dvaro sodybos oficinos bei arklidės ir vežiminės restauravimas ir pritaikymas turizmui ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 3 970 000,00
Renavo dvaro sodybos rūmų pritaikymas viešojo turizmo reikmėms ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 3 000 000,00
Radviliškio – Bauskės rajonų tarpkultūrinio bendradarbiavimo plėtra 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 812 423,50
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas VP3-2.1-SAM-11-R Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra 377 886,00
Viešvienų seniūnijos Viešvėnų kadastrinės vietovės Mastupio upelio baseine griovių ir juose esančių statinių renovacija Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa/ ,,Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritis „Žemės ūkio vandentvarka“ 1 392 630,00
Dabikinės upės ruožo išvalymas ES struktūrinė parama/ VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkinių būklės gerinimas 1 588 027,00
„Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje ES struktūrinė parama/ VP1-4.3-VRM-01-V Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos 330 000,00
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus administravimo tobulinimas ES struktūrinė parama/ VP1-4.2-VRM-03-V Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas 1 3728 00,00
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas ES struktūrinė parama/ VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas 626 000,00
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas ES struktūrinė parama/ VP1-4.2-VRM-03-V Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas 950 000,00
Paežerių tvenkinio užtvankos melioracijos įrenginių rekonstrukcija Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa/ ,,Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritis „Žemės ūkio vandentvarka“ 2 513 300,00
Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos (Beržų g. 37, Panevėžys) rekonstravimas ES struktūrinė parama/ VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu 3 560 338,00
Panevėžio Mykolo Karkos vidurinės mokyklos pastato (Dariaus ir Girėno  g. 26, Panevėžys) rekonstravimas ES struktūrinė parama/ VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu 2 083 397,00
Telšių r. Nevarėnų vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas ES struktūrinė parama/ VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu 4 982 421,00
Bendra priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų reagavimo pasienyje sistema 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 8 0307 295,00
Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovavimo projekto parengimas EEE/NOR 86 000,00
Kuršėnų dvaro medinių rūmų pastato pritaikymas Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centrui EEE/NOR 2 604 550,00
Raudondvario dvaro sodybos kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms (subrangovo teisėmis) ES struktūrinė parama / LR biudžeto lėšos 10 000 000,00
Šiaulių apskrities ligoninės pastatų renovacija siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo (subrangovo teisėmis) ES struktūrinė parama / LR biudžeto lėšos 7 500 000,00
* Pateiktas rengtų bei įgyvendintų projektų sąrašas nėra baigtinis