Nauja pažintis, nauji santykiai ir bendravimas visada veda į naują patirtį, išplėčia žmogaus akiratį ir praturtina jį. Kviečiame užmegzti naują ryšį, kuris tikimės duos pradžią naujiems iššūkiams pradėti.
Investicinių projektų rengimas
Investicinių projektų administravimas
 
Investicinių projektų rengimas
Paslaugos
Finansinių galimybių analizė
Mūsų konsultantai analizuoja objektyviai ir įvertina kiekvieno kliento (fizinio ar juridinio asmens) galimybes gauti struktūrinių ES fondų paramą; teikia konsultacijas dėl  išorinio kapitalo pritraukimo bei įsisavinimo.

Galimybių studijos, investiciniai projektai

Mūsų konsultantai turi ilgametės patirties ir rengia  galimybių studijas, investicinius projektus, verslo planus  (savivaldybėms, apskritims, verslo įmonėms ir kitoms organizacijoms), atlieka rinkos tyrimus bei finansinę ekonominę analizę.
Projektų rengimas struktūrinei ES fondų paramai pritraukti ir įsisavinti apima infrastruktūros plėtros, socialinių paslaugų, žmogiškųjų išteklių, sveikatos sistemos, aplinkosaugos, bendruomenių sritis.

Projektų administravimas

  • Projektų administravimas apima konkretaus projekto dokumentacijos parengimą  bei sutvarkymą iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo; sutarties vykdymo monitoringas;
  • viešųjų pirkimų organizavimas ir konkursinės medžiagos rengimas (apklausos, skelbimai, pirkimo dokumentai, techninės specifikacijos, pirkimo komisijos sudarymas, vertinimo ataskaitos);
  • sutarčių projektų rengimas  (su konkursų laimėtojais);
  • dokumentų derinimas su Įgyvendinančia agentūra;
  • mokėjimo prašymų rengimas arba tikrinimas;
  • ataskaitų rengimas (veiklos, metinės, galutinės);
  • projektų finansų tvarkymas bei finansinių srautų planavimas;
  • projekto viešinimo veiklų koordinavimas;
  • susirašinėjimo projekto įgyvendinimo klausimais organizavimas;
  • individualios konsultacijos dėl projekto.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
Rengiame teritorijų planavimo dokumentus pagal nustatytas procedūras.  Teritorijų planavimas – nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.

Projektų viešinimas
Atliekame  projektų viešinimo paslaugos organizavimą ir vykdymą. Projektų viešinimas apima informacijos visuomenės  informavimo priemonėse publikavimą, pranešimų spaudai parengimą bei išplatinimą naujienų agentūroms, specialių leidinių maketavimą ir pagaminimą, informacinių stendų maketavimą ir pagaminimą, konferencijų, seminarų ir informacinių renginių organizavimą.


Juridinių asmenų steigimo dokumentų rengimas

Dokumentų rengimas steigiant viešąsias įstaigas, asociacijas, bendrijas, uždarąsias akcines bendroves, individualias įmones ir kt.

Juridinių asmenų teisinės formos ir statuso keitimas
Dokumentų rengimas keičiant juridinio asmens teisinį statusą: likvidavimas, reorganizavimas, pertvarkymas.

Strateginiai dokumentai

Strateginių planavimo dokumentų ir bendrųjų planų rengimas ES paramai gauti

Įstaigos teikiamos paslaugos orientuotos į turizmo, žmogiškųjų išteklių, transporto, švietimo, aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos, kaimo, socialinių paslaugų, energetikos  sektorių plėtrą ir jų esamų sąlygų gerinimą.

Teikame prioritetą lanksčiam ir konstruktyviam bendravimui su klientu, todėl prireikus atvykstame konsultuoti į vietą.